Lot 82

(1895, Bucureşti - 1984, Tel Aviv, Israel)

82. Paradis Perdu


Tehnică: serigrafie pe hârtie
Dimensiuni: 38.5 x 56 cm
Detalii tehnice: semnat și datată dreapta jos, cu creion: Marcel Iancu; numerotat stânga jos, cu creion: exemplarul nr. 35/100. Exemplarul nr. 45 este reprodus în catalogul „Marcel Iancu - Memoria liniei”, la poz. 53, pagina 177. Lucrarea nr. 6 din portofoliul „Ten Original Serigraphs”.

Estimare: 300-500