Lot 105

(1895, Bucureşti - 1984, Tel Aviv, Israel)

105. DADA 50 (1966)


Tehnică: linogravură pe hârtie de ziar
Dimensiuni: 30 x 21 cm
Detalii tehnice: semnat dreapta jos, cu creion: Marcel Iancu; numerotat stânga jos, cu creion: 300/108. Lucrare realizată în 1966, la aniversarea semicentenarului mișcării DADA, publicată în caseta DADA Tresor (casetă cubică din poliester, cuprinzând 4 linogravuri, cataloage de expoziției, un ziar, un document memorialistic și o hartă). Exemplarul nr. 57 este reprodus în catalogul „Marcel Iancu - Memoria liniei”, la poz. 23, pagina 144. Conținutul casetei este prezentat în același catalog, la poz. 156, pag. 226-227.

Estimare: 500-700