Lot 99

( 1886, Vienna - 1971, Germania)

99. Cogito ergo sum DADA (1966)


Tehnică: linogravură pe hârtie
Dimensiuni: 30 x 21 cm
Detalii tehnice: numerotat, semnat, datat stânga jos, cu creion: 300/108, Raul Hausmann, 1966. Lucrare realizată în 1966, la aniversarea semicentenarului mișcării DADA, publicată în caseta DADA Tresor (casetă cubică din poliester, cuprinzând 4 linogravuri, cataloage de expoziției, un ziar, un document memorialistic, o hartă). Exemplarul nr. 57 este reprodus în catalogul Marcel Iancu, "Memoria liniei", în prezentarea conținutului casetei, la poz. 156, pag. 226-227.

Estimare: 500-700