Lot 30

(1886, Strasbourg, Franța - 1966, Basel, Elveția)

30. À tai dada (1966)


Tehnică: linogravură pe hârtie
Dimensiuni: 35 x 25 cm
Detalii tehnice: semnat și datat, sub titlu, cu tuș: Jean Arp; 5.2. (19)66; numerotat dreapta jos, cu creion: 300/108 Lucrare realizată în 1966, la aniversarea semi-centenarului mișcării DADA, publicată în caseta DADA Tresor (casetă cubică din poliester, cuprinzând patru linogravuri, cataloage ale expoziției, un ziar, un document memorialistic, o hartă). Exemplarul nr. 57 este reprodus în catalogul „Marcel Iancu - Memoria liniei”, în prezentarea conținutului casetei, la poz. 156, pag. 226-227.

Estimare: 500-700