Lot 79

79. Bâlci la sat

Tehnică: ulei pe carton
Dimensiuni: 32 x 48 cm
Detalii tehnice: semnat dreapta jos, cu roșu: Constion

Opera a participat la expoziția la care Constion a expus alături de pictorul Henry Vintilescu, organizată la Centrul Cultural Casa Artelor – Sala Mozart din București, în anul 1930.
În revista ”Universul Literar”, (numărul 6 din 2 februarie 1930) se regăsește o cronică a expoziției scrisă de Mihail Gh. Constantinescu: ”Desigur faptul că doi artişti expun lucrările lor în aceeaşi sală nu poate fi privit decât ca un semn de egală sau cel mult apropiată mentalitate artistică. Nu cred că ar putea fi cineva care să marcheze diferenţieri dintre două tratări, tocmai printr’o alăturare cât mai evidentă. Atât d. Henry Vintilescu — care nu este debutant — cât şi
d. C. Constion reprezintă talente remarcabile, ce totuşi pot fi uşor separate unul de altul. […] Eviden ţiind prin aceasta posesiunea unei alese stilizări alături de o măiastră coloristică. Dacă trecem la pictorul CONSTION
trebuie să facem aceleaşi remarce, cu deosebire că la d-sa. nu se vede fixată încă predilecţia spre un anumit gen artistic. Desigur că un artist când are acest curaj, se lovește în mersul său, de unele lucruri ce pot fi definite: contrariu mentalităţi lui proprii. Sunt însă deajuns să studiezi anumite lucrări ale pictorului Constion spre a-l califica la justa lui valoare. Astfel acele minunate aquarele foarte sugestiv intitulate: stufăriş, barca, idilă, corăbi cu pânze, crucea precum şi câteva admirabile troiţe redate într’un colorit ce marchează vechimea lor, ne face să întrevedem în debutantul de astăzi o valoare remarcabilă.”

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Pentru informații în legătură cu starea
de conservare a loturilor, 
vă rugăm să ne contactați la numărul: +40 725 390 000

De la: € 700
Adjudecat:  700