Lot 44

(1973, Botoșani)

44. Athos (2016)

Tehnică: acril pe pânză
Dimensiuni: 60 x 90 cm
Detalii tehnice: semnat dreapta jos,
cu alb: Mănăstireanu
Pe verso: inscripții olografe

Născut în arealul de genialitate al românității, în Botoșanii lui Eminescu, dar nu departe de Ștefăneștii lui Luchian sau de Livenii lui Enescu, Manuell Mânăstireanu, când cuvânt tăcut, când vioară mută, când culoare desprinsă din gândurile unui orb, pare damnat să împlinească destinul de a reda lumea așa cum se reflectă ea într-un suflet atras mai degrabă de fața tainică a ei, decât de aceea a simbolurilor evidente. Iar Manuell Mânăstireanu este un artist care își acceptă cu deplină luciditate dreptul la visare, la re-interpretare, cu mijloacele artelor vizuale, a universului. Din această rupere de ritm a privirii, care este obiectivă, dar vede nevăzutul, apare farmecul picturii sale care te cucerește și te intrigă deopotrivă. În întregul artei sale Manuell Mânăstireanu adoptă o abordare aparte, mai apropiată de viziunea lui Blaga în poezie și filosofie, sporind taina lumii pe care o înfățișează în tablouri, potențând întunericul pe care îl relevă cu jocuri de lumini și culori, devenind, asemeni eroilor picturilor sale, martori tăcuți ai unor evenimente care nu se povestesc, nu se explicitează prin fraze ample – de aici și liniile uneori pierdute, întrerupte, contururile estompate în culoare, dar și eminescienii ochi, unici în plastica românească de azi, închiși afară, spre a se deschide înlăuntru, către sensibilități și spaime, către o lumină interioară pe care nu trebuie decât să o accepți ca să o înțelegi. Tablourile lui sunt povești tăcute, care se spun prin simboluri, lăsând fiecăruia dreptul să vadă și să înțeleagă atâta cât îl ajută datumurile fiecăruia, neimpunându-ne o viziune anume, ci oferindu-ne doar sugestii venite din partea pictorului cu care să ne construim noi discursul, tâlcul narațiunii nepovestite. Am spune că arta lui Manuell Mânăstireanu, fie că avem în față un portret sau un peisaj, se află sub o veritabilă pecete a tainei, a angoaselor abia depășite, a temerității înfrânate de o conștiință ardentă și atentă – cea care împiedică deformarea totală a realității și menține existența într-o acceptabilă normalitate; o lume a ne-grăitului plin de sensuri, a tăcerilor încărcate de înțelesuri.

În această capacitate de a transmite stări, calități, întâmplări pe care nu le arată ostentativ rezidă marea artă a lui Manuell Mânăstireanu, acest pictor din generația tânără care reconfirmă Iașul ca pol al artei și culturii naționale.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Pentru informații în legătură cu starea de conservare a loturilor, vă rugăm să ne contactați la numărul:
+40 725 390 000

De la: € 100
Adjudecat:  1.500