Lot 51

(1943, Iacobeni, Suceava)

51. Iarmaroc

Tehnică: ulei pe pânză
Dimensiuni: 60 x 79 cm
Detalii tehnice: semnat și datat, dreapta jos, cu verde: L. Suhar 2014

Parte integrantă din mișcarea plastică ieșeană contemporană, alături de alți pictori, gravori sau sculptori care readuc în atenție Iașul, capitala culturală a României, Liviu Suhar a făcut studii de pictură la Cluj. Cu o abordare serioasă, cu exigențe nu doar declarate, ci și probate, Liviu Suhar este autorul unui impresionant număr de lucrări, expuse în galerii cu nume sonore și autorul câtorva cărți de istoria, teoria şi critica artei (‘Pledoarie pentru obiectul metaforă’, ‘Natura moartă în opera lui C. D. Stahi’, ‘Natura moartă în pictura românească’, ‘Glose în labirintul artelor vizuale’) în care sunt explicate valorile în care crede. Dar, ceea ce uimește la Liviu Suhar este simțul practic, destul de puțin prezent la artiști… el punând bazele unei asociații şi ale unui muzeu care îi poartă numele, dovedindu-se un creator asumat, preocupat de soarta operei sale.

Estimare:  2.000