Lot 98

(1979, Brașov)

98. Broken World (2022)

Tehnică: tehnică mixtă pe hârtie
Dimensiuni: 70 x 100 cm
Detalii tehnice: semnat dreapta jos,
cu monogramă, cu creion: G.C., 2022

Prin doza ei de grotesc, grafica lui Gabriel Caloian aminteşte de frescele mayaşe descoperite atât pe teritoriul Mexicului, cât şi în Honduras, El Salvador şi Guatemala, reprezentând diverse subiecte mitologice, dar şi scene narative din viaţa de zi cu zi a amerindienilor. Ceea ce şochează la ele e coloritul şi cruzimea reprezentărilor umane. Ritualul sacrificiilor. Detaliile. Răsucirea neverosimilă a trupurilor umane. Impresionează, de asemenea, şi chipul zeilor sau mai degrabă al fiinţelor supranaturale ce bântuie mitologia mayaşa, care par a coborî din tărâmul tulbure al unor civilizaţii aflate dincolo de graniţele vieţii şi ale morţi. Astfel de reprezentări întâlnim şi în grafica lui Gabriel Caloian. Artistul se desfăşoară pe spaţii largi, încercând, prin mişcări sacadate, să aducă la suprafaţă o parte din lumea zăvorât în interiorul său. Şi acolo sunt zei, sunt fiinţe hibride, alcătuite din pământ, din metal, din aer sau din diferite resturi şi ţesuturi umane pe jumătate digerate de demonii aflaţi în inconştient. Şi acolo au loc tot felul de ritualuri şi sacrificii închinate parcă „zeului negru al conflagraţiei” din mitologia mayaşă, simbol care, transbordat în grafica lui Caloian, ar putea simboliza pe zeul negru al războiului pe care orice artist îl poartă cu sine însuşi. Speculând, am putea descoperi şi alte asemănări între reprezentările ce apar în tablourile lui Gabriel Caloian şi cele pe care le vedem în frescele sau stelele mayaşe. Text de Nichita Danilov.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Pentru informații în legătură cu starea de conservare a loturilor, vă rugăm să ne contactați la numărul:
+40 725 390 000

De la: € 700
Adjudecat:  700