Lot 3

(1922, Bârlad – 2012, București)

3. Nud

Tehnică: cărbune, sepia și tuș pe hârtie
Dimensiuni: 48 x 35 cm
Detalii tehnice: semnat dreapta jos,
cu negru: M. Guguianu

 

Conceptul plastic al operei  lui Guguianu se defineşte în relaţie cu valorile româneşti perene ale geniului şi, prin acestea, cu orizontul artistic european deschis către toate azimuturile. Desenele lui de sugestie, exprimă monumental, cu vervă inepuizabilă imprimată amplitudinii ductului şi accentelor de culoare, o strategie a esenţializării. Dinamica liniilor viguroase configurează prin curbe ample şi structură morfologică impresia de mişcare şi ritm. Astfel desenele lui devin veritabile poeme grafice, muzicale, crochiuri vitale pentru viitoarele compoziţii sculpturale.

Încă de la începuturile creaţiei, a crezut în desen ca rigoare a artei şi studiile succesive n-au urmărit doar glosele pe un motiv esenţial, ci a încercat spiritualizarea unei forme ideale prin viziune şi tratament plastic.

Astfel, morfologicul s-a convertit în sintaxe aplicate şi expresive, fiecare nouă lucrare sau schiţă fiind, de fapt, o originală ipoteză asupra viului.

De la: € 100
Adjudecat:  200