Lot 59

(1914, Alba Iulia – 2014, București)

59. Ritual de ii

Detalii tehnice: semnat în dreapta jos, cu creion: Elvira Micoș;
numerotat, intitulat și cu mențiuni de tehnică, în stânga jos, cu creion: E.A., ”Ritual de ii”, (xilogravură)
Tehnica: xilogravură pe hârtie, exemplar de artist
Dimensiuni: 39,5 x 51 cm

Elvira Micoș a fost pictoriță, graficiană și scenografă consecventă figurativului, explorând toate mijloacele tehnice pentru a-și exprima talentul plastic.

Adjudecat:  50