Lot 32

(1959, Bicaz, Neamț)

32. Perlă (2017)

Detalii tehnice: semnat în monogramă: V.S;
semnat, datat și intitulat pe baza soclului: Vasile Soponariu, ”Perlă” 2017

Tehnica: bronz turnat la ceară pierdută pe soclu de marmură
Dimensiuni: 30 x 30 x 19 cm

Vasile Soponariu încheie studiile Academiei de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti cu promoția anului 1984 și la scurt timp devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici București.
De-a lungul carierei, Soponariu participă la numeroase expoziții atât naționale cât și internaționale și este distins cu importante premii printre care amintim: Premiul Uniunii Artiştilor Plastici din București ”Artele Focului” și în anul 2010 și 2012 câștigă Marea Medalie de Aur a Asociației ”Le Monde de la culture et des arts” de la Cannes.

”Printre cei mai imaginativi artişti contemporani, Vasile Soponariu este autorul unor serii de lucrări realizate îndeosebi în tehnica bronzului. Pentru că se numără printre sculptorii atraşi irezistibil de artele focului, Soponariu vine cu un plus de decorativism, de sorginte barocă, a personajelor sale. Mai mult prezent în atelier, acolo unde zămisleşte forme hibride, umano-animaliere, decât în taberele de creaţie, artistul se remarcă prin compoziţiile sale tridimensionale, suple, elensate pe verticală, de mai mici dimensiuni. Nu-i este atât de apropiat monumentalul pe cât îi este de familiar acest univers de personaje rodite dintr-o imginaţie vie, ancorate în oniric şi mitologic. Dinamismul şi vivacitatea întruchipărilor sale plastice sunt accentuate prin tratarea minuţioasă a suprafeţelor prin patine şi prin acel surplus de detalii ce conferă fiecărui personaj o individualitate aparte.” Luiza Barcan (2014)

Estimare:  1.800