Regulament de depunere în consignare

1. Orice persoană interesată în vânzarea unui bun cultural prin intermediul Casei de licitaţii Vikart îl va putea lăsa în custodie spre expertizare gratuită de către experții noștri.

2. Persoana interesată va aduce bunul cultural la sediul Casei de licitații Vikart din București, Str. Luigi Cazzavilan nr. 12, sector 1, în zilele de luni până vineri, între orele 12:00 și 16:00 și sâmbătă, între orele 11:00 și 15:00. Se vor putea transmite și în format electronic fotografii și informații la adresa de e-mail: depuneri@vikart.ro

3. După realizarea expertizei, se va semna contractul pentru punerea bunului în vânzare prin licitație sau prin vânzare directă. Un exemplar al contractului de custodie/consignație se eliberează deponentului.

4. Deponentul garantează că este singurul proprietar al obiectului consignat și/sau are dreptul de a dispune de el prin vânzare, că are autoritatea necesară, a întreprins toate acţiunile necesare cerute conform legilor şi reglementărilor din România pentru a putea încheia în mod valabil acest contract şi pentru a putea îndeplini şi/sau respectă în mod corespunzător obligaţiile decurgând din acest contract şi nu mai este necesară nicio altă aprobare pentru încheierea acestui contract.

În măsura în care, în prealabil licitației, ni se adresează în scris opoziții justificate la vânzarea bunului, din partea unor terți ce manifestă credibil drepturi asupra obiectului (cazul litigiilor existente asupra proprietății, partajelor, notificărilor executorilor judecătorești etc.), obiectul se va retrage de Casa de licitații Vikart din licitație, cu suportarea de către deponent a costurilor.

De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de adjudecatar, în orice situație care conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs.

Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune la dispoziția Casei de licitaţii Vikart toate documentele ce conferă deponentului titlu juridic asupra obiectului consignat.