Regulament de licitație și condiții generale

CONDIŢII GENERALE: 

Prezentul Regulament de licitație stabilește cadrul general de desfășurare și participare la evenimentul de licitație organizat de Fundația Inovații Sociale Regina Maria în colaborare cu Casa de licitații Vikart. 

Regulamentul de licitație se completează cu Codul Civil român și cu orice altă dispoziție legală incidentă. 

Între părți se aplică cu prioritate față de orice altă dispoziție legală prezentul Regulament. 

Înscrierea/Înregistrarea în orice mod în cadrul licitației are valoare juridică de  acceptare integrală și necondiţionată a tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament de licitație. Totodată, aceeași valoare juridică de acceptare o are și participarea la licitație, personal, prin telefon sau online prin aplicația Vikart. 

Persoana care licitează în orice mod, dar omite să depună ori să semneze, ori completeze formularul de înscriere/înregistrare este de asemenea supusă condițiilor prezentului regulament de licitație.

În cadrul Licitației organizate de Fundația Inovații Sociale Regina Maria impreuna cu Casa de licitații Vikart poate participa orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani. 

CATALOGUL DE LICITAȚIE 

Înainte de începerea licitația propriu – zisă, Fundația Inovații Sociale Regina Maria va publica pe platforma www.vikart.ro un catalog ce va conține obiectele ce urmează a fi licitate. Astfel, fiecare licitator va avea posibilitatea de a-și forma o convingere proprie, directă și efectivă cu privire la fiecare obiect în  parte. Catalogul publicat pentru licitaţia online prevede în mod obligatoriu prețul de  pornire și, acolo unde este cazul, estimarea valorii obiectului supus licitației sub denumirea de Preț de Pornire, cât și estimarea (valoarea de listă) acolo unde este cazul. 

Obiectele supuse licitaţiei sunt denumite LOTURI sau LOT. Loturile sunt strigate în ziua licitării în ordinea enumerării lor din catalogul de licitaţie.  Strigarea şi adjudecarea preţului se face în EURO la cursul oficial al Băncii Naționale a României din ziua adjudecării.  
 
PARTICIPAREA LA LICITAȚIE 

Pentru a putea participa la licitația organizată de Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria impreuna cu Casa de licitatii Vikart, persoana interesată va completa, în prealabil, un formular de înscriere/înregistrare pe https://app.vikart.ro/login. Înregistrarea prealabilă este necesară atât pentru persoanele care licitează online în perioada 10 – 16 septembrie, cât și pentru cele  care vor licita live, în cadrul evenimentului fizic de adjudecare din data de 16 septembrie 2021.
 

LICITAȚIA ONLINE 

Licitația online se va desfășura pe site- ul și aplicația vikart.ro  și va fi deschisă până pe data de 16 septembrie, când va avea loc evenimentul de adjudecare a loturilor licitație. 

 
LICITAȚIA LIVE 

Licitația live, împreună cu adjudecarea loturilor, va avea loc în data de 16 septembrie (în online, începând cu ora 20:30) în cadrul unui eveniment fizic (cu maxim 120 de invitați) ce va avea loc la Flavours in the Garden de la  Clubul Diplomatic and Spa și va fi transmisă în direct pe site-ul: www.vikart.ro și pe aplicația Vikart (aplicația Vikart se poate descărca din Google Play sau App Sore) și pe paginile de Facebook: Fundația Inovații Sociale Regina Maria și Vikart, Casă de Licitații. 

 

ADJUDECAREA LOTURILOR 

Loturile vor fi strigate în cadrul evenimentului fizic de licitare, unde acestea pot fi licitate online, prin intermediul aplicației Vikart, atât de către cei care urmăresc transmisiunea live, cât și de către persoanele prezente la  evenimentul fizic, care au aplicația Vikart descărcată. 

Participanții la evenimentul fizic de licitație  vor  licita prin aplicația Vikart, alocându-se fiecărui licitator, o paletă de licitare cu un număr de ordine atribuit participantului din cadrul evenimentului de licitație. Comisarul de licitație va accepta drept validă, suma care este superioară  pasului anterior acceptat, în ordinea înregistrarii acesteia online, pe aplicația Vikart, indiferent dacă suma este oferită de o persoană prezentă la evenimentul fizic de licitație sau de una care urmărește transmisiunea live și este utilizator Vikart. 

Bunul supus vânzării se consideră adjudecat participantului care oferă preţul cel mai mare atunci când cumulativ comisarul de licitație strigă cuvântul “ADJUDECAT” şi lovește masa cu ciocănelul de licitaţie. Adjudecarea constituie  un angajament ferm și irevocabil de cumpărare, în condiţiile şi termenii prezentului regulament de licitare și de legea română. 

 

PLATA OBIECTULUI ADJUDECAT 

Vikart nu va percepe commission de adjudecare, fiind o licitație în scop caritabil. Obiectul adjudecat se va achita: în cadrul Evenimentului, pe data de 16.09.2021 – electronic prin  utilizarea aparatului POS sau CASH, direct către reprezentantii dedicați ai Beneficiarului, sau ulterior datei de 16.09.2021, dar nu mai tarziu de data de 10.11.2021 în contul bancar al Fundației, respectiv; RO70RZBR0000060012785673 deschis la RAIFFEISEN BANK SA Agenția București. 

 

PREDAREA  – PRIMIREA OBIECTULUI ADJUDECAT 

Predarea – primirea obiectului cumpărat se poate efectua imediat după achitarea sumei facturate. 

Dreptul de proprietate se consideră transferat în momentul predăriiprimirii  lotului adjudecat de la Fundația Inovații Sociale Regina Maria sau Casa de Licitații Vikart (după caz) la cumpărător și sub condiția achitării integrale a prețului facturat către cumpărător.